ทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ


ออนไลน์ : 13

Gallery :: ทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ
ทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ
นายกร่วมทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงทาน
วันที่ : 8 สิงหาคม 59   View : 54