เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่


ออนไลน์ : 10

Gallery :: เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่
วันที่ 23 กันยายน 2559 เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่อย่างเป็นทางการ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุตำบลดินจี่
วันที่ : 7 ตุลาคม 59   View : 61