โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
 โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครัวเรียนยากจนใตเขตตำบลดินจี่ ตามแบบสำรวจโครงการ(คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)
วันที่ : 23 มีนาคม 61   View : 54