โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561
โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับอำเภอคำม่วง          จัดกิจกรรมโครงการ ถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา ตำบลดินจีร่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ : 23 มีนาคม 61   View : 48