โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2561


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ เพื่อ

โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2561
วันที่ : 22 มีนาคม 61   View : 65