โครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561


ออนไลน์ : 13

Gallery :: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2561 โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า (หมา-แมว) ในเขตตำบลดินจี่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
วันที่ : 22 มีนาคม 61   View : 60