โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อบต.ดินจี่ นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ผู้บริหาร ฝ่ายสมาชิกสภา ปลัดฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการและลูกจ้าง อบต.ดินจี่ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงขึ้น เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำไดโนเสาร์ภูน้อย (ฝายกกโก)
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 61   View : 154