หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต


ออนไลน์ : 12

Gallery :: หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต
โครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต " รณรงค์ลดขยะอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยให้ทุกส่วนราชการ ลดใช่ถุงพลาสติกแลโฟม เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน ที่จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการนุ่งผ้าซิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 61   View : 79