ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน


ออนไลน์ : 3

Gallery :: ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 5-6 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงสินค้าพื้นบ้าน ของดีประจำตำบล อาทิเช่น ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเมล็ดพันธ์ุข้าว อาหารพื้นบ้านและกิจกรรมอื่นๆ สถานที่ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 61   View : 170