ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์


ออนไลน์ : 11

Gallery :: ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดฯหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานฯ อบต.ดินจี่ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และประชาชนในตำบลดินจี่ ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์ ซึ่งปีนี้ได้ไปถวาย ณ วัดพูลสวัสดิ์ ประชาสามัคคี หมู่ 7 บ้านโนนหนามแท้ง เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาในปีนี้ ทาง อบต.ดินจี่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้
วันที่ : 24 ตุลาคม 61   View : 62