เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่


ออนไลน์ : 5

Gallery :: เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนระดับตำบลผู้นำท้องที่ตำบลดินจี่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบัตรสวัสดิการ ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ 1
วันที่ : 26 ธันวาคม 61   View : 60