รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561


ออนไลน์ : 2

Gallery :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
วันที่ : 28 ธันวาคม 61   View : 46