โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 3

Gallery :: โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ และครูนักเรียนในพื้นที่ตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชนต่อไป
วันที่ : 25 ธันวาคม 61   View : 127