สารสนเทศ

 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.198.111.185
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:



สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
54.198.xxx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xx

  ทั้งหมด: 5
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์





ที่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  
ตั้งอยู่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

104 หมู่ที่ 7 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

Tel: 043-840506, 043-840507,043840508 
   
 ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน-ร้องทุกข์                        
 (๑) มาด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่                   
 (๒) ไปรษณีย์ 104 หมู่ที่ 7 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180                  
 (๓) โทรศัพท์ 043840506,043840507,043840508                 
 (๔) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ www.dinchi.go.th                  
 (๕) Facebook: (อบต.ดินจี่)            
 (๖) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

    ช่องทางการร้องเรียนร้องทุก การบริหารทรัพยากรบุคคล



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์











สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-02-10 (767 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]