ออนไลน์ : 9

ประวัติและความเป็นมา
ของ
ตำบลดินจี่

******************************************************
ข้อมูลทั่วไป
          ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมก่อนตั้งเมืองกาฬสินธุ์  มีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานมาจาก บ้านแจละแม (ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยแจละแม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน) ส่วนมากเป็นชนเผ่าเมืองข่า เมืองขอม ซึ่งย้ายมาตั้งบ้านเมืองบริเวณตำบลดินจี่แห่งนี้ และได้เรียกชื่อชุมชนนี้ว่า บ้านไผ่ภูวงค์ พบหลักฐานเป็นโบราณวัตถุ เช่น ไห ถ้วย ชาม จอบ เสียม และพระพุทธรูป จำนวนมาก พบอยู่บริเวณ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านดินจี่ หมู่ที่ 1 ห่างจากเขตชุมชน ประมาณ 2 กิโลเมตร  ต่อมาภายหลัง ได้มีการขุดค้นพบหลักฐานหลายอย่าง อาทิเช่น อิฐ พระพุทธรูป และบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งวัดมาก่อน เรียกว่า เหล่าใหญ่ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เป็นทุ่งนาไปแล้วบางส่วน
             ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านไผ่ภูวงค์ มีนามว่า นายจันท้อย ซึ่งใช้นามสกุลว่า อำแดง  ต่อมาสมัยตั้งบ้านเมืองพร้อมเมืองกาฬสินธุ์ ชาวบ้านในชุมชนไผ่ภูวงค์  ชื่อนายขี้เถา และนางโหน่ง ได้พากันนำเอาดินเหนียวมาเผาไฟ ให้ดินมันแข็ง เพื่อที่จะเอาไปก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ และปรากฏว่าได้ผลดี นายขี้เถา และนางโหน่ง รวมทั้งชาวบ้านไผ่ภูวงค์ จึงได้พากันไปขุดเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วจึงเอาไปเผาไฟ จึงกลายเป็น ก้อนอิฐ ในปัจจุบัน  จากนั้นจึงนำเอาก้อนอิฐเหล่านั้นมาก่อสร้างเป็นฐานส่วนล่างของศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย ตำบลดินจี่ (ประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันสูญหายไปเกือบหมดแล้ว) เดิมชาวบ้านเรียกว่า เอาก้อนดินมาจี่ไฟ ( จี่ หมายถึง เผา ) ต่อมาชาวบ้านก็ได้พากันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านดินจี่” ตามชื่อก้อนดินที่นำมาเผาไฟ เป็นก้อนอิฐนั่นเอง สมัยก่อนไม่มีนามสกุล ชาวบ้านก็เลยได้ตั้งนามสกุล โดยใช้ชื่อว่า ก้อนดินจี่ ตามทได้เอาก้อนดินมาจี่ไฟ จนถึงทุกวันนี้    
 
***********************
View : 1024