ผลิตภัณฑ์ในตำบล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ผ้าไหมพื้นบ้าน ตำบลดินจี่ จัดทำโดย กลุ่มทอผ้าไหมตำบลดินจี่ (สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่



ผ้าคราม ผ้าย้อมคราม


 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 11