แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 15

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 มี.ค. 64 99
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย​ พ.ศ.2563​   10 ต.ค. 62 115
แผนการจัดหาพัสดุ   1 ต.ค. 61 193