กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายณรงค์เดช แสนอุดม
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายณรงค์เดช แสนอุดม
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเกรียงไกร บุสดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายนิรัญ ศรีมหาชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายอำพัน บุญทานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ