องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043840506,043840507,043840508

วีดีโอแนะนำจังหวัด
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00002
วานนี้ 00010
เดือนนี้ 00051
เดือนก่อน 01032
ปีนี้ 04885
ปีก่อน 06821
 
  • จดหมายข่าว ประจำเดื.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัคร
  เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 1) 
  เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 - 1 ธ.ค. 2566(ดู 0) 
  ค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 13 ของไทย มินิเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซิส อายุ 150ล้านปี - 17 พ.ย. 2566(ดู 18) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ 2568 - 8 พ.ย. 2566(ดู 20) 
  คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 9 ต.ค. 2566(ดู 25) 
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ - 9 ต.ค. 2566(ดู 31) 
  ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ - 9 ต.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 9 ต.ค. 2566(ดู 35) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) - 3 ต.ค. 2566(ดู 25) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กันยายน 2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 32) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 51) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 30 ส.ค. 2566(ดู 73) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 7 ส.ค. 2566(ดู 54) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - 12 ก.ค. 2566(ดู 250) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 26 มิ.ย. 2566(ดู 261) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 18 พ.ค. 2566(ดู 310) 
  ประกาศรายชื่อและการขึันบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 พ.ย. 2564(ดู 513) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา - 26 ต.ค. 2564(ดู 512) 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจีี่ - 5 ต.ค. 2564(ดู 523) 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 29 ก.ย. 2564(ดู 589) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 2564(ดู 616) 
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเมนประปาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ - 5 ก.ย. 2566(ดู 63) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ (ทรายยป้องกันยุงลาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 468) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 476) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกีฬาฟุตบอลลีกคำม่วง-สามชััย ครั้งที่ 1) - 27 ม.ค. 2565(ดู 514) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-81 คน (ฐานรากแผ่)ศุนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดสว่าสงโพธิ์ชัยโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธฺุ โดยวิธีคัดเลืออก - 27 ม.ค. 2565(ดู 508) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 471) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแว่มถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 447) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-15
  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-08
  จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ถนนสายภูโปร่ง บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-02
  จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ถนนสายลำห้วยหินฮาง บ้านท่านาเลา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-02
  จ้าง่ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ถนนสายวังกล้วยแห่ บ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-02
  จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ถนนสายหินขวา บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-02
  จ้างปรับเกรดเกลี่ยเรียบผิวจราจรถนนดินลูกรัง ถนนในเขตพื้นที่ตำบลดินจี่ จำนวน 11 สายทาง หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-02
  • คำสั่ง
  • หนังสือส่ง
  • หนังสือรับ
  แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ : [11 ก.ค. 2566]
  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [28 ก.พ. 2566]
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการการดำเนินงานของหน่วยรัฐ(ITA) : [13 ธ.ค. 2565]
  แต่ตั้ง คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200มิลลิลิตร ให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ย๔เอสที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร จำนวน 8,376 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบเฉพาะเจาะจง (465) : [23 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 ธ.ค. 2564]
  แจ้งการประเมินผลควบคุมภายใน 2565 : [11 ม.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งเอกสารข้อมูลผู้ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564 : [29 ธ.ค. 2564]
  ขอส่งรายชื่อสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต. ดินจี่ : [24 ธ.ค. 2564]
  นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความเห็นชอบในการพิจารณาจัดตั้งวัดพุทธโธโสภารักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : [4 ม.ค. 2565]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [30 ธ.ค. 2564]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครั้งแรก : [30 ธ.ค. 2564]
  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษา : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ นายวิชนุ คาดีวี : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบประวัติ นายณัฏฐ์ มะคะโช : [30 ธ.ค. 2564]

ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู 9)

ต้อนรับเด็กๆที่มาทัศนศึกษาที่ภูน้อย(โรงเรียนอนุกูลนารี) (ดู 18)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ดู 278)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชุมประจำเดือน (ดู 287)

ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง มหกรรมโปงลางฯ (ดู 272)

วิดีโอแนะนำ

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 372)

นำเสนอ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 462)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง (ดู 1046)

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดู 1118)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก (ดู 276)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:สำนักสงฆ์ป่าพระธาตุภูพาน (ดู 901)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลดินจี่ (ดู 572)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : [7 ธ.ค. 2566]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 : [6 พ.ย. 2566]
  แผนการการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี2567 : [3 พ.ย. 2566]
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการ : [19 ต.ค. 2566]
  ขอแจ้งการประเมินผลควบคุมภายในปี66 : [3 ต.ค. 2566]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566 : [3 ต.ค. 2566]
  รูปเล่ม แบบรายงานการประเมินควบคุมภายในปี66 : [3 ต.ค. 2566]
  ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 : [3 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติปี67 : [2 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมอาชีพ

ควบคุมภายใน