องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043840506,043840507,043840508

วีดีโอแนะนำจังหวัด
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00004
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00247
เดือนก่อน 00742
ปีนี้ 03889
ปีก่อน 05262
 
  • จดหมายข่าว ประจำเดื.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัคร
  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ) - 25 มี.ค. 3110(ดู 56) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ - 19 เม.ย. 2567(ดู 26) 
  ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ - 5 เม.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 4 เม.ย. 2567(ดู 54) 
  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 เม.ย. 2567(ดู 45) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 28 มี.ค. 2567(ดู 51) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 มี.ค. 2567(ดู 86) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนเมษายน 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567) - 5 เม.ย. 2567(ดู 46) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนนมีนาคม 2567 - 5 เม.ย. 2567(ดู 46) 
  ประกาศรายละเอียดสารสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - 6 มี.ค. 2567(ดู 78) 
  ประกาศรายละเอียดสารสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนมกราคม 2567 - 7 ก.พ. 2567(ดู 135) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) - 5 ม.ค. 2567(ดู 160) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2566 - 3 ม.ค. 2567(ดู 175) 
  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 เม.ย. 2567(ดู 49) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 28 มี.ค. 2567(ดู 51) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 มี.ค. 2567(ดู 89) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 26 มิ.ย. 2566(ดู 441) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 18 พ.ค. 2566(ดู 568) 
  ประกาศรายชื่อและการขึันบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 พ.ย. 2564(ดู 675) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา - 26 ต.ค. 2564(ดู 712) 
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ (ทรายยป้องกันยุงลาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 653) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 646) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกีฬาฟุตบอลลีกคำม่วง-สามชััย ครั้งที่ 1) - 27 ม.ค. 2565(ดู 793) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-81 คน (ฐานรากแผ่)ศุนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดสว่าสงโพธิ์ชัยโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธฺุ โดยวิธีคัดเลืออก - 27 ม.ค. 2565(ดู 688) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 650) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแว่มถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 624) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเส้นรอบหมู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 534) 
  จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยสังกะ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-23
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (ขาดชำรุด) พร้อมลงท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยมะอึ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนแดง บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-20
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนแดง บ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-20
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 7 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-20
  จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านาเลา หมู่ที่ 9 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-20
  • คำสั่ง
  • หนังสือส่ง
  • หนังสือรับ
  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 : [25 มี.ค. 2567]
  แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ : [11 ก.ค. 2566]
  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [28 ก.พ. 2566]
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการการดำเนินงานของหน่วยรัฐ(ITA) : [13 ธ.ค. 2565]
  แต่ตั้ง คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200มิลลิลิตร ให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ย๔เอสที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร จำนวน 8,376 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบเฉพาะเจาะจง (465) : [23 ธ.ค. 2564]
  แจ้งการประเมินผลควบคุมภายใน 2565 : [11 ม.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งเอกสารข้อมูลผู้ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564 : [29 ธ.ค. 2564]
  ขอส่งรายชื่อสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต. ดินจี่ : [24 ธ.ค. 2564]
  นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความเห็นชอบในการพิจารณาจัดตั้งวัดพุทธโธโสภารักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : [4 ม.ค. 2565]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [30 ธ.ค. 2564]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครั้งแรก : [30 ธ.ค. 2564]
  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษา : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ นายวิชนุ คาดีวี : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบประวัติ นายณัฏฐ์ มะคะโช : [30 ธ.ค. 2564]

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งมอบธง KHAMMAUNG RUN 2024 (ดู 5)

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ (ดู 56)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ดู 450)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ (ดู 50)

ประชุมประจำเดือน (ดู 471)

วิดีโอแนะนำ

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 530)

นำเสนอ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 650)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง (ดู 1344)

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดู 1384)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก (ดู 472)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:สำนักสงฆ์ป่าพระธาตุภูพาน (ดู 1100)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลดินจี่ (ดู 744)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2567 : [9 พ.ค. 2567]
  รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 : [1 พ.ค. 2567]
  สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานจัดซื้อจัดจ้างปี66 : [30 เม.ย. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2567 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี : [30 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ : [30 เม.ย. 2567]
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ปี66 : [29 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน : [25 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมอาชีพ

ควบคุมภายใน