องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043840506,043840507,043840508

วีดีโอแนะนำจังหวัด
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00115
วันนี้ 00016
วานนี้ 00006
เดือนนี้ 00230
เดือนก่อน 00304
ปีนี้ 04176
ปีก่อน 05262
 
  • จดหมายข่าว ประจำเดื.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัคร
  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ) - 25 มี.ค. 3110(ดู 68) 
  โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี ๒๕๖๗ - 11 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เปิดรับสมัครรับการฝึกอบรม อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 11) 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - 31 พ.ค. 2567(ดู 11) 
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งมอบธง KHAMMAUNG RUN 2024  - 30 พ.ค. 2567(ดู 11) 
  กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - 29 พ.ค. 2567(ดู 9) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 - 27 พ.ค. 2567(ดู 21) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 - 10 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนเมษายน 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 22) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567) - 5 เม.ย. 2567(ดู 58) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนนมีนาคม 2567 - 5 เม.ย. 2567(ดู 58) 
  ประกาศรายละเอียดสารสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - 6 มี.ค. 2567(ดู 87) 
  ประกาศรายละเอียดสารสำคัญของสัญญาที่ได้รับลงนามแล้ว ประจำเดือนมกราคม 2567 - 7 ก.พ. 2567(ดู 143) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) - 5 ม.ค. 2567(ดู 167) 
  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 เม.ย. 2567(ดู 61) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 28 มี.ค. 2567(ดู 61) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 มี.ค. 2567(ดู 106) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 26 มิ.ย. 2566(ดู 453) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 18 พ.ค. 2566(ดู 580) 
  ประกาศรายชื่อและการขึันบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 พ.ย. 2564(ดู 684) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา - 26 ต.ค. 2564(ดู 726) 
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ (ทรายยป้องกันยุงลาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 672) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 658) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกีฬาฟุตบอลลีกคำม่วง-สามชััย ครั้งที่ 1) - 27 ม.ค. 2565(ดู 805) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-81 คน (ฐานรากแผ่)ศุนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดสว่าสงโพธิ์ชัยโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธฺุ โดยวิธีคัดเลืออก - 27 ม.ค. 2565(ดู 703) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 667) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแว่มถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 634) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเส้นรอบหมู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 566) 
  จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-6809 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  จ้างขยายเขตท่อเมนต์ระบบประปา บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านดินจี่, บ้านโพนแพง, บ้านห้วยสมอทบ, บ้านโนนหนามแท่ง, บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1,11,4,6,7,8,10 ตำบลดินจี่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างขยายเขตท่อเมนต์ระบบประปา หมู่ที่ 4,5,8,10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างขยายเขตท่อเมนต์ระบบประปา หมู่ที่ 4,5,8,10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างขยายเขตท่อเมนต์ระบบประปา หมู่ที่ 4,5,8,10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  • คำสั่ง
  • หนังสือส่ง
  • หนังสือรับ
  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 : [25 มี.ค. 2567]
  แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ : [11 ก.ค. 2566]
  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [28 ก.พ. 2566]
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการการดำเนินงานของหน่วยรัฐ(ITA) : [13 ธ.ค. 2565]
  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ : [11 ต.ค. 2565]
  แต่ตั้ง คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200มิลลิลิตร ให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ย๔เอสที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร จำนวน 8,376 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แจ้งการประเมินผลควบคุมภายใน 2565 : [11 ม.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งเอกสารข้อมูลผู้ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564 : [29 ธ.ค. 2564]
  ขอส่งรายชื่อสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต. ดินจี่ : [24 ธ.ค. 2564]
  นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความเห็นชอบในการพิจารณาจัดตั้งวัดพุทธโธโสภารักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : [4 ม.ค. 2565]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [30 ธ.ค. 2564]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครั้งแรก : [30 ธ.ค. 2564]
  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษา : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ นายวิชนุ คาดีวี : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบประวัติ นายณัฏฐ์ มะคะโช : [30 ธ.ค. 2564]

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวตำบลดินจี่ (ดู 4)

การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" และตำบลเข้มแข็ง (ดู 3)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ดู 457)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ (ดู 69)

ประชุมประจำเดือน (ดู 481)

วิดีโอแนะนำ

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 541)

นำเสนอ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 662)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง (ดู 1355)

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดู 1412)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก (ดู 485)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:สำนักสงฆ์ป่าพระธาตุภูพาน (ดู 1121)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลดินจี่ (ดู 764)

ดาวน์โหลดใหม่

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 : [7 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน : [6 มิ.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมอาชีพ

ควบคุมภายใน