ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ยกเลิกปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี 20 ก.ย. 64 5
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าในเขขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 20 ก.ย. 64 4
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. 20 ก.ย. 64 5
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ปี 2564 14 ก.ย. 64 9
การจัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง65 13 ก.ย. 64 12
กดหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ 24 ส.ค. 64 27
ขอเชิญร่วมสั่งซื้อมังคุด 20 ส.ค. 64 24
ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลคำม่วง 19 ส.ค. 64 20
โครงการถนนสายบุญ 17 ส.ค. 64 23
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔" 17 ส.ค. 64 21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4 ส.ค. 64 26
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 30 ก.ค. 64 22
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ขอร่วมบริจาค 30 ก.ค. 64 12
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาหนี้นอกระบบ และ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 ก.ค. 64 7
ชาวอำเภอคำม่วงขอเชิญชวนรวามใสเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดิน-วิ่ง-ปั่นสู่แหล่งขุดซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย 14 ก.ค. 64 11
โรคระบาดชนิดลัมปิ สกิน (Lampy skin disease) 27 พ.ค. 64 49
เกิดพายุลมกระโชกแรงพื้นที่หมู่ 9. 20 พ.ค. 64 8
เมื่อเวลา16.40 เกิดพายุลมกระโชกแรงพื้นที่หมู่ 9 20 พ.ค. 64 20
โครงการถนนสายดอกไม้ 15 พ.ค. 64 8
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 11 พ.ค. 64 34
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนตำบลดินจี่ ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการถนนสายดอกไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 พ.ค. 64 45
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 20 เม.ย. 64 26
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท." 19 เม.ย. 64 38
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่​ ขอเชิญประชาชน​ เยาวชน​ และผู้สนใจร่วมงานเเข่งขันกีฬา​ ต้านยาเสพติด​ (นครอิฐเกมส์)​ 5 เม.ย. 64 34
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา " 5 เม.ย. 64 36
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์การรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ประจำปีการศึกษ 2564 28 มี.ค. 64 39
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local Mooc 26 มี.ค. 64 53
การประชาสัมพันธุ์แจ้งเตือนผู้ขับขี่ หรือครอบครองรถจักรยานต์ดัดแปลง (รถแต่งซิ่ง) 25 มี.ค. 64 41
รายงานสถานณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไทย 25 มี.ค. 64 32
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) 22 มี.ค. 64 44