ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ประจำปี 2564 15 ม.ค. 64 3
ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 8 ม.ค. 64 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 ม.ค. 64 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ 6 ม.ค. 64 6
รายงานการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 25 ธ.ค. 63 17
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่​ ขอเชิญประชาชน​ เยาวชน​ และผู้สนใจร่วมงานเเข่งขันกีฬา​ ต้านยาเสพติด​ (นครอิฐเกมส์)​ 22 ธ.ค. 63 16
มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสริ์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 18 ธ.ค. 63 11
ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ 16 ธ.ค. 63 18
พบเห็นเหตุเพลิงไหม้อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโปรดแจ้งสายด่วยดับเพลงสายด่วนกู้ชีพ 5 ธ.ค. 63 22
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 1 ธ.ค. 63 13
ลงทะเบียนผุุ้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 25 พ.ย. 63 19
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 11 พ.ย. 63 25
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 4 พ.ย. 63 17
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 21 ต.ค. 63 26
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 16 ต.ค. 63 17
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 10 ต.ค. 63 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 11 ก.ย. 63 39
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.1) ( แปลงที่ 1 – 2,789 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ส.ค. 63 32
ประกาศอำเภอคำม่วง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ( Tambon Smbon Smart Team ) 27 ส.ค. 63 78
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 18 ส.ค. 63 27
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 14 ส.ค. 63 25
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 6 ส.ค. 63 33
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 16 ก.ค. 63 29
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 36
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 31
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 32
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ 9 ก.ค. 63 29
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 9 ก.ค. 63 35
แผนดำเนินงาน,ติดตามแผน ประกาศ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 8 ก.ค. 63 38
ปกติตาม และประเมินผล 8 ก.ค. 63 32