ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่​ ขอเชิญประชาชน​ เยาวชน​ และผู้สนใจร่วมงานเเข่งขันกีฬา​ ต้านยาเสพติด​ (นครอิฐเกมส์)​ 5 เม.ย. 64 6
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา " 5 เม.ย. 64 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์การรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ประจำปีการศึกษ 2564 28 มี.ค. 64 4
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local Mooc 26 มี.ค. 64 3
การประชาสัมพันธุ์แจ้งเตือนผู้ขับขี่ หรือครอบครองรถจักรยานต์ดัดแปลง (รถแต่งซิ่ง) 25 มี.ค. 64 7
รายงานสถานณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไทย 25 มี.ค. 64 6
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) 22 มี.ค. 64 9
ประชาสัมพันธ์ 5 มี.ค. 64 15
มาตราการการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 5 มี.ค. 64 17
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 3 มี.ค. 64 13
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ 25 ก.พ. 64 10
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 17 ก.พ. 64 26
การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ 17 ก.พ. 64 21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ 13 ก.พ. 64 13
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 ม.ค. 64 21
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ประจำปี 2564 15 ม.ค. 64 54
ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 8 ม.ค. 64 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 ม.ค. 64 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ 6 ม.ค. 64 32
รายงานการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 25 ธ.ค. 63 48
มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสริ์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 18 ธ.ค. 63 38
ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ 16 ธ.ค. 63 57
พบเห็นเหตุเพลิงไหม้อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโปรดแจ้งสายด่วยดับเพลงสายด่วนกู้ชีพ 5 ธ.ค. 63 41
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 1 ธ.ค. 63 30
ลงทะเบียนผุุ้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 25 พ.ย. 63 39
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 11 พ.ย. 63 47
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 4 พ.ย. 63 36
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 21 ต.ค. 63 50
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 16 ต.ค. 63 38
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 10 ต.ค. 63 38