ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รับสมัครประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุตำบลดินจี่ 9 เม.ย. 62 42
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ประจำปี 2562 8 มี.ค. 62 65
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ 25 ม.ค. 62 72
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 10 ม.ค. 62 66
เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง 8 ม.ค. 62 664
การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ธ.ค. 61 83
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ธ.ค. 61 79
เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 21 ธ.ค. 61 109
ชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา 9 มิ.ย. 59 100
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ"ประดับธงในดวงใจ 9 ก.ย. 58 124