ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 28 ธ.ค. 63 25
รายงานการประชุมสภา 27 ธันวาคม 2562 3 ส.ค. 63 150
รายงานการประชุมสภา 28 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 123
ประชุมสภาฯ 14 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 133
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ พ.ศ. 2563 3 ส.ค. 63 124
ประชุมสภาฯ 14 มิถุนายน 2562 3 ส.ค. 63 145
รายงานการประชุมสภา 27 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 111
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ก.ค. 63 17
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 30 ม.ค. 63 10
แต่งต้งคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 22 ม.ค. 63 13