อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

1 กันยายน 2563 ทำความสะอาดวัดโพธิ์ชัยดินจี่ เพื่อต้อนรับกฐินพระราชทาน

... วันที่ 2 ก.ย. 63 (ดูู 20)

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ปีงบประมาณ 2563 28/ส.ค./2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 31 ส.ค. 63 (ดูู 6)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒ / ๒๓ - ส.ค. - ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 27 ส.ค. 63 (ดูู 11)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ / ๒๔ - ส.ค. - ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 27 ส.ค. 63 (ดูู 6)

สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาล รหัสตำแหน่ง ๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๐-ส.ค.-๒๕๖๓

... วันที่ 20 ส.ค. 63 (ดูู 8)

ประเมิน (Local Perfomance Assessment : LPA) องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 13)

ประชุมสภา สมัยสามัญ ๑๔ - ส.ค. - ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 5)

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 13)

โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 21)

โครงการปลูกต้นไม้ ๑ ครัวเรือน ยากจน ๑ ต้น ต่อชีวิต เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘/กรกฎาคม/๒๕๖๓

... วันที่ 30 ก.ค. 63 (ดูู 11)

รวมงานวันเฉลิมฯพระชนมพพรษารัชกาล ที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ๒๘/กรกฎาคม/๒๕๖๓

... วันที่ 30 ก.ค. 63 (ดูู 25)

ตรวจหาสารเสพติด ๒๓-กรกฎาคม-๒๕๖๓

... วันที่ 30 ก.ค. 63 (ดูู 19)

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า ( COVID-๑๙ ) ณ โรงเรียนนักธุรกิจ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดินจี่ ต.ดินจี อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

... วันที่ 15 ก.ค. 63 (ดูู 11)

จัดประดับธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3-มิย.-2563

... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 50)

ด่านตรวจ โควิด-19 ตำบลดินจี่ 7-30 เมษายน 2563

... วันที่ 21 พ.ค. 63 (ดูู 94)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัส โคโรน่า ( โควิค – 19 ) ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหรส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 98)

กีฬาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๑ มีค.๒๕๖๓

... วันที่ 11 มี.ค. 63 (ดูู 117)

รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่ 11 วันที่ 2- มึค.-2563

... วันที่ 2 มี.ค. 63 (ดูู 40)

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลดินจี่ ประจำปี 2563

... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 90)

รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่ 4 วันที่27 กพ.-2563

... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 35)