อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการแข๋งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ (นครอิฐเกมส์)

โครงการแข๋งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ (นครอิฐเกมส์) ... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 5)

ประชุมประจำเดือนและโครงการแข่งขันกีฬา(นครอิฐเกมส์) ต้านยาเสพติด

ประชุมประจำเดือนและโครงการแข่งขันกีฬา(นครอิฐเกมส์) ต้านยาเสพติด ... วันที่ 2 เม.ย. 64 (ดูู 7)

ประชุมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ64

ประชุมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ64 ... วันที่ 25 มี.ค. 64 (ดูู 13)

รณรงค์เก็บขยะบริเวณห้วยสมอทบตำบลดินจี่

รณรงค์เก็บขยะบริเวณห้วยสมอทบตำบลดินจี่ ... วันที่ 24 มี.ค. 64 (ดูู 20)

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ... วันที่ 18 มี.ค. 64 (ดูู 16)

โครงการ ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง และทุก อปท.ใน อ.คำม่วง

โครงการ ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง และทุก อปท.ใน อ.คำม่วง   ... วันที่ 11 มี.ค. 64 (ดูู 8)

ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่พนักงานอบต.ดินจี่ ช่วยกันไปแจกอาหารและน้ำ ให้กับประชาชนที่ไปลงทะเบียนตามโครงการเราชนะที่อำเภอคำม่วง

ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่พนักงานอบต.ดินจี่ ช่วยกันไปแจกอาหารและน้ำ ให้กับประชาชนที่ไปลงทะเบียนตามโครงการเราชนะที่อำเภอคำม่วง ... วันที่ 22 ก.พ. 64 (ดูู 6)

ออกเหตุร่วมดับเพลิงไฟไหม้บ้านสะพานหิน ต.นาบอนเวลาประมาณ03.30น.

ออกเหตุร่วมดับเพลิงไฟไหม้บ้านสะพานหิน ต.นาบอนเวลาประมาณ03.30น. ... วันที่ 20 ก.พ. 64 (ดูู 7)

ทำบุญตักบาตร อบต.ดินจี

ทำบุญตักบาตร อบต.ดินจี ... วันที่ 19 ก.พ. 64 (ดูู 6)

ส่งมอบวัดสดุบ้านผู้ประสบอัคคีภัยโพนแพงหมู่ 8

ส่งมอบวัดสดุบ้านผู้ประสบอัคคีภัยโพนแพงหมู่ 8 ... วันที่ 18 ก.พ. 64 (ดูู 6)

สกัดไฟป่าที่พักสงฆ์วัดถ้ำกอก

สกัดไฟป่าที่...ที่พักสงฆ์วัดถ้ำกอก                    ... วันที่ 14 ก.พ. 64 (ดูู 23)

ลงพื้นที่ออกตรวจสอบโครงการโคกหนองนาโมเดล

ลงพื้นที่ออกตรวจสอบโครงการโคกหนองนาโมเดล ... วันที่ 10 ก.พ. 64 (ดูู 7)

ประชุมหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ประชุมหลักประกันสุขภาพ  สปสช. ... วันที่ 5 ก.พ. 64 (ดูู 6)

ประชุมสอบคัดเลือก

ประชุมสอบคัดเลือก ... วันที่ 4 ก.พ. 64 (ดูู 6)

บุญคูนลาน ตำลบดินจี่

บุญคูนลาน ตำลบดินจี่ ... วันที่ 28 ม.ค. 64 (ดูู 5)

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ... วันที่ 25 ม.ค. 64 (ดูู 5)

วันที่19มกราคม2564 ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ อบต.ดินจี่ โดยทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อใส่ใบไม้ทำปุ๋ยหมัก และปลูกต้นผักเสี้ยนฝรั่งหน้าป้าย อบต.

วันที่19มกราคม2564  ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์  ภายในบริเวณ อบต.ดินจี่ โดยทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อใส่ใบไม้ทำปุ๋ยหมัก  และปลูกต้นผักเสี้ยนฝรั่งหน้าป้าย อบต. ... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 5)

ปลัดและพนักงานทุกคนช่วยกันปลูกดอกไม้หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่่

ปลัดและพนักงานทุกคนช่วยกันปลูกดอกไม้หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่่ ... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 6)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่และคณะ ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้แก่บ้านที่เกิดไฟไหม้ บ้านโพนแพง หมู่ 8

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่และคณะ ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้แก่บ้านที่เกิดไฟไหม้ บ้านโพนแพง หมู่ 8 ... วันที่ 18 ม.ค. 64 (ดูู 5)

งานล้างท่อระบายน้ำหมู่6-9

งานล้างท่อระบายน้ำหมู่6-9 ... วันที่ 18 ม.ค. 64 (ดูู 5)