อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

จัดประดับธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3-มิย.-2563

... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 32)

ด่านตรวจ โควิด-19 ตำบลดินจี่ 7-30 เมษายน 2563

... วันที่ 21 พ.ค. 63 (ดูู 62)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัส โคโรน่า ( โควิค – 19 ) ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหรส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 72)

กีฬาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๑ มีค.๒๕๖๓

... วันที่ 11 มี.ค. 63 (ดูู 86)

รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่ 11 วันที่ 2- มึค.-2563

... วันที่ 2 มี.ค. 63 (ดูู 29)

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลดินจี่ ประจำปี 2563

... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 62)

รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่ 4 วันที่27 กพ.-2563

... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 26)

รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่ 5 วันที่27 กพ.-2563

... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 22)

รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่ 10 วันที่27 กพ.-2563

... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 27)

บุญกุ้มข้าวใหญ่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25-26 - กุมภาพันธ์ 2563

... วันที่ 26 ก.พ. 63 (ดูู 57)

รับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ การคักแยกขยะต้นทาง หมูที่ 6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

... วันที่ 26 ก.พ. 63 (ดูู 21)

รับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ การคักแยกขยะต้นทาง หมูที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

... วันที่ 26 ก.พ. 63 (ดูู 23)

รับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ การคักแยกขยะต้นทาง หมูที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

... วันที่ 25 ก.พ. 63 (ดูู 23)

รับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ การคักแยกขยะต้นทาง หมูที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

... วันที่ 25 ก.พ. 63 (ดูู 24)

รับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ การคักแยกขยะต้นทาง หมูที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

... วันที่ 24 ก.พ. 63 (ดูู 22)

รับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ การคักแยกขยะต้นทาง หมูที่ 8 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

... วันที่ 21 ก.พ. 63 (ดูู 28)

ประเมินศูนย์โฮมสุข ตำบลดินจี่ 20-กพ.-2563

... วันที่ 20 ก.พ. 63 (ดูู 50)

ทำความสะอาดบริเวณทางเข้า(มอครูตาย) ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓

... วันที่ 12 ก.พ. 63 (ดูู 26)

รับใบประกาศจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓

... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 161)

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

... วันที่ 30 ม.ค. 63 (ดูู 94)