อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด หมู่ 7

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.7 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตา..... วันที่ 7 มี.ค. 62 (ดูู 7)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.1 ม.2 ม.6 ม.9 และหมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย ม.11 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจ..... วันที่ 28 ก.พ. 62 (ดูู 9)

พ่นยุงจำกัดพื้นที่โรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่ เรื่องพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ราย จึงได้ประสานมาทาง อบต.ดินจี่ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไม่ให้เกิดการระบาดโดยการพ่นยาและกำจัดตัวยุง รอบที่ 1 ในรัสมีจากบ้านที่เกิดเหตุระยะ 100 เม..... วันที่ 26 ก.พ. 62 (ดูู 11)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2562 (นครอิฐเกมส์)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างฯ อบต.ดินจี่ ได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ (นครอิฐเกมส์) ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒..... วันที่ 25 ก.พ. 62 (ดูู 23)

ซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ร.ท.ธวัชชัย  เก็มวัง นายอำเภอคำม่วง ตรวจติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงครัวเรือนให้ นางหนูพร  มาศคำสอน ราษฎร หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Kalasin Happinesses Model) ใช้งบประมาณท..... วันที่ 25 ก.พ. 62 (ดูู 11)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ดินจี่ ร่วมกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน อปท.ในพื้นที่ อำเภอคำม่วง ณ สนามที่ว่าการอำเภอคำม่วง ... วันที่ 21 ก.พ. 62 (ดูู 23)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญจันทร์ สอนบุญตา ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.4 ม.5 ม.8 และหมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย ม.4 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่ง..... วันที่ 20 ก.พ. 62 (ดูู 13)

บุญกุ้มข้าว ตำบลดินจี่ 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยนายกลำพัง ตากุด นายก อบต.ดินจี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด และคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมบุญกุ้มข้าว หรือ บุญคูณลาน ประจำปี 2562 ขึ้น โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้าย..... วันที่ 7 ก.พ. 62 (ดูู 47)

ทำหมั๋นสุนัขและแมว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยบริการสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้บริ..... วันที่ 6 ก.พ. 62 (ดูู 34)

มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ดินจี่ โดย นายลำพัง  ตากุ นายกฯ น.ส.รติรัตน์  อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ มอบหมายให้ น.ส.นิตยา  ศรีชะตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของตำบลดินจี่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น โดยมีตัว..... วันที่ 5 ก.พ. 62 (ดูู 6)

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562... วันที่ 25 ม.ค. 62 (ดูู 31)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.ดินจี่ ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีแก่ประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ใครที่ยังไม่ชำระภาษีสามารถมาชำระกับเจ้าหน้าที่ได้ นะครับ... วันที่ 24 ม.ค. 62 (ดูู 24)

สำรวจประชากรสุนัขและแมว 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จาก อบต.ดินจี่ ออกสำรวจรับลงทะเบียนข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วันนี้รับลงทะเบียน หมู่ 1 และ 2 ส่วนวันที่ 24/1/62 จะเป็น หมู่ 6 ช่วงเช้า หมู่ 9 ช่วงบ่าย นะครับ... วันที่ 23 ม.ค. 62 (ดูู 30)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 อบต.ดินจี่ โดยนายกลำพัง ตากุด นายก อบต.ดินจี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ผู้นำชุมชน ตลอดจนป..... วันที่ 12 ม.ค. 62 (ดูู 48)

kick off "คัดแยกก่อนทิ้ง"กิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนตำบลดินจี่

               องค์การบรืหารส่วนตำบลดินจี่ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลดินจี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการทุกวิธีทาง เพื่อล..... วันที่ 9 ม.ค. 62 (ดูู 126)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ... วันที่ 28 ธ.ค. 61 (ดูู 31)

เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนระดับตำบลผู้นำท้องที่ตำบลดินจี่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบัตรสวัสดิการ ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 ... วันที่ 26 ธ.ค. 61 (ดูู 42)

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ และครูนักเรียนในพื้นที่ตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปร..... วันที่ 25 ธ.ค. 61 (ดูู 64)

ชุดปฏิบัติการระดับตำบล อปท.รพสต.ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ชุดปฏิบัติการระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่.รพสต.ตำบลดินจี่ ผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ระยะที่ 3 พร้อมให้ความรู้ การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของสมาชิกใน..... วันที่ 13 ธ.ค. 61 (ดูู 40)

โครงการสำรวจภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการสำรวจภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ... วันที่ 11 ธ.ค. 61 (ดูู 32)