อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

ประเพณีงานวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ฝายกกโก ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 5)

ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เนื่องในวันลอยกระทง ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 11 พย.2562 ของตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 6 พ.ย. 62 (ดูู 13)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 วันที่30 ตุลาคม 2562

... วันที่ 30 ต.ค. 62 (ดูู 14)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านท่านาเลา หมู่ที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

... วันที่ 29 ต.ค. 62 (ดูู 11)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ทีุ่6 บ้านห้วยสมอทบ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

... วันที่ 28 ต.ค. 62 (ดูู 11)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2562

... วันที่ 26 ต.ค. 62 (ดูู 13)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่1 บ้านดินจี่ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

... วันที่ 24 ต.ค. 62 (ดูู 11)

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง ครับ

... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 16)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 7 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

... วันที่ 22 ต.ค. 62 (ดูู 12)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโคกสนาม หมู่ที่3 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

... วันที่ 21 ต.ค. 62 (ดูู 25)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 5 วันที่17 ตุลาคม 2562

... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 17)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา วันที่ 18 ตุลาคม 2562

... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 6)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโพนแพง หมู่ที่10 วันที่16 ตุลาคม 2562

... วันที่ 17 ต.ค. 62 (ดูู 20)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโพนแพง หมู่ที่4 วันที่15 ตุลาคม 2562

... วันที่ 15 ต.ค. 62 (ดูู 19)

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ในหลวง รัชกาล ที่9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 13 ต.ค. 62 (ดูู 20)

แห่ปราสาทผึ้ง วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยบ้านดินจี่ หมู่ที่1

... วันที่ 12 ต.ค. 62 (ดูู 25)

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ของหน่วยกู้ชีพ อบต.ดินจี่

... วันที่ 11 ต.ค. 62 (ดูู 14)

รถน้ำอะเนกประสงค์ ( รถดับเพลิง ) นำน้าไปใส่นาข้าว ที่แห้งแล้งครับ ปี พ.ศ.2562

... วันที่ 11 ต.ค. 62 (ดูู 14)

ตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำบาดาล

... วันที่ 9 ต.ค. 62 (ดูู 11)

ประชุมประจำเดือน วันที่ 8 ตุลาคม 2562

... วันที่ 8 ต.ค. 62 (ดูู 14)