อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ฉีดพุ้นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

ฉีดพุ้นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียนบ้านดินจี่                 ฉีดพุ้นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียนนักธุรกิจ         ฉีดพุ้นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียนบ้านโพนแพง                  ..... วันที่ 15 ม.ค. 64 (ดูู 4)

ร่วมกันพัฒนาหน้าอบต.ดินจี่

เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดนจี่   ... วันที่ 13 ม.ค. 64 (ดูู 3)

ประชุมเรื่องการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด19 ที่ รพ.สต.ดินจี่

ประชุมเรื่องการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด19 ที่ รพ.สต.ดินจี่ ... วันที่ 7 ม.ค. 64 (ดูู 4)

ลงพื้นที่ออกสำรวจป้ายภาษี

ลงพื้นที่ออกสำรวจภาษีป้าย   ... วันที่ 7 ม.ค. 64 (ดูู 3)

จบ7วัน อันตราย เก็บอุปกรณ์กลับที่ตั้ง

จบ7วัน อันตราย เก็บอุปกรณ์กลับที่ตั้ง ... วันที่ 5 ม.ค. 64 (ดูู 3)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จุดบ้านดินจี่ และบ้านโพนแพง ... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 4)

มีเหตุออกร่วมเคสไฟไหม้บ้านสองชั้น ต.นาทัน บ.โนนค้อ

มีเหตุออกร่วมเคสไฟไหม้บ้านสองชั้น ต.นาทัน บ.โนนค้อ ทีมงานดับเพลิงอบต.ดินจี่ได้เข้าไปช่วยระงับเพลิงไว้ ... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 3)

ประชุมสภาวันที่ 25 ธ.ค.63

ประชุมสภาวันที่ 25 ธ.ค.63 ... วันที่ 25 ธ.ค. 63 (ดูู 7)

ระเบียบวาระการประชุม (โคก หนอง นา โมเดล)

ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานประเมินศักยภาพและขับเลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู "โคก หนอง นา โมเดล" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๓๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง   ... วันที่ 24 ธ.ค. 63 (ดูู 8)

เตรียมจัดสถานที่ตกแต่งต้อนรับปี2564

เตรียมจัดสถานที่ตกแต่งต้อนรับปี2564   ... วันที่ 24 ธ.ค. 63 (ดูู 10)

ส่งมอบเสื้อกีฬาแต่ละหมู่บ้านในตำบลดินจี่

  ... วันที่ 21 ธ.ค. 63 (ดูู 6)

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ... วันที่ 21 ธ.ค. 63 (ดูู 7)

ประชุมสภา 17 ธันวาคม 63

ประชุมสภา 17 ธันวาคม 63 ... วันที่ 17 ธ.ค. 63 (ดูู 9)

ทาสีสนามวอลเลย์บอลเตรียมงานการแข่งขันกีฬา63

 ทาสีสนามวอลเลย์บอลเตรียมงานการแข่งขันกีฬา63 เตรียมสนามฟุตบอล   ... วันที่ 17 ธ.ค. 63 (ดูู 9)

ร่วมพัฒนาฝายกกโกทีมงานอบต.ดินจี่

ร่วมพัฒนาฝายกกโกทีมงานอบต.ดินจี่ ... วันที่ 16 ธ.ค. 63 (ดูู 11)

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษความปลอยภัยประจำที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ธันวาคม 63

การอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษความปลอยภัยประจำที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ธันวาคม 63 ..... วันที่ 15 ธ.ค. 63 (ดูู 9)

ทำความสะอาดรถน้ำพรวนดินต้นไม้มอครูตายเตรียมตอนรับปีใหม่

ทำความสะอาดรถน้ำพรวนดินต้นไม้มอครูตายเตรียมตอนรับปีใหม่   ... วันที่ 14 ธ.ค. 63 (ดูู 9)

ออกพื้นที่ติดป้ายชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ

ออกพื้นที่ติดป้ายชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ   ... วันที่ 9 ธ.ค. 63 (ดูู 19)

ลงพื้นที่ตัดหญ้า มอครูตายและรดน้ำต้นไม้

ลงพื้นที่ตัดหญ้า มอครูตายและรถน้ำต้นไม้ ... วันที่ 9 ธ.ค. 63 (ดูู 8)

ประชุมหารือการดำเนินงานและจับฉลากแบ่งสายนครอิฐ

ประชุมหารือการดำเนินงานและจับฉลากแบ่งสายนครอิฐ   ... วันที่ 8 ธ.ค. 63 (ดูู 18)