อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

ปล่อยกุ้งแม่น้ำ (ก้ามกราม) ที่ฝาย กกโก 18-กย.-2562

... วันที่ 18 ก.ย. 62 (ดูู 1)

ถังขยะมาส่ง 200 ถัง วันที่ 13 – กย.-2562

... วันที่ 13 ก.ย. 62 (ดูู 1)

งานบุญข้าวสาก ตำบลดินจี่ วันที่ 13 กย.2562

... วันที่ 13 ก.ย. 62 (ดูู 3)

ประชุมโครงการธนาคารขยะ ( การคัดแยกขยะต้นทาง )

... วันที่ 6 ก.ย. 62 (ดูู 3)

ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายกกโก วันที่ 30 สิงหาคม 2562

... วันที่ 30 ส.ค. 62 (ดูู 5)

ทำความสะอาดวัดโพธิ์ชัย บ้านดินจี่ หมู่1-28-สค.-2562

... วันที่ 28 ส.ค. 62 (ดูู 1)

ประชุมสภาร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

... วันที่ 28 ส.ค. 62 (ดูู 3)

ประชุมสภาฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 14 สิงหาคม 2562

... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 20)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 14 สิงหาคม 2562

... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 18)

ประชุมเชิงปฎิบัติการสำรวจและจัดำบัญชายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

... วันที่ 6 ส.ค. 62 (ดูู 10)

ออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

... วันที่ 6 ส.ค. 62 (ดูู 28)

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ได้ออกพ่นสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ภายในเขตพื้นที่ตำบลดินจี่

... วันที่ 31 ก.ค. 62 (ดูู 20)

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 10 ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 21)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4

... วันที่ 19 ก.ค. 62 (ดูู 20)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านดินจี่ หมู่ที่2

... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 22)

ถนนสายบุญ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านโพนแพง หมู่ที่10 วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562

... วันที่ 10 ก.ค. 62 (ดูู 22)

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้จัดทำอาหาร ไปบริการ ให้กับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป และ ผู้ที่มาร่วมในงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พ.อ.ส.ว. ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

... วันที่ 4 ก.ค. 62 (ดูู 12)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้า และ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 28 มิ.ย. 62 (ดูู 22)

อบต.ดินจี่ ร่วมกับผู้นำชุมชน และสถาบันการศึกษา รร.บ้านดินจี่ ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖/มิย./๒๕๖๒

... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 9)

ปล่อยปลาและกุ้งก้ามกราม

วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์และองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำและกุ้งก้ามกราม) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำให้แหล่งน้ำ ขึ้น ณ อ่าง..... วันที่ 19 เม.ย. 62 (ดูู 130)