คำขวัญ อบต.ดินจี่


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คำขวัญ อบต.ดินจี่

คำขวัญ อบต.ดินจี่

ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน
ต้นลำธารหลายสายมากมายอาหารป่า
มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 61   View : 21