คำขวัญ อบต.ดินจี่


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คำขวัญ อบต.ดินจี่
คำขวัญ อบต.ดินจี่ดินแดนนครอิฐเก่า

ติดเทือกเขาภูพาน

ต้นลำธารหลายสาย

มากมายฝูงวัวไทย

หลากหลายอาหารป่า

มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว

ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม


วันที่ : 25 พฤศจิกายน 61   View : 463