คำขวัญ อบต.ดินจี่


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คำขวัญ อบต.ดินจี่

คำขวัญ อบต.ดินจี่

ดินแดนนครอิฐเก่า
ติดเทือกเขาภูพาน
ต้นลำธารหลายสาย
มากมายฝูงวัวไทย
หลากหลายอาหารป่า
มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว
ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 61   View : 425