โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562


ออนไลน์ : 3

Gallery :: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายลำพัง ตากุด นายกอบต.ดินจี่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลดินจี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
วันที่ : 7 ธันวาคม 61   View : 54