ชุดปฏิบัติการระดับตำบล อปท.รพสต.ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


ออนไลน์ : 3

Gallery :: ชุดปฏิบัติการระดับตำบล อปท.รพสต.ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ชุดปฏิบัติการระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่.รพสต.ตำบลดินจี่ ผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ระยะที่ 3 พร้อมให้ความรู้ การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน

 
วันที่ : 13 ธันวาคม 61   View : 56