งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 10 ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562


ออนไลน์ : 3

Gallery :: งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 10 ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ : 28 กรกฎาคม 62   View : 117