องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ได้ออกพ่นสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ภายในเขตพื้นที่ตำบลดินจี่


ออนไลน์ : 11

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ได้ออกพ่นสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ภายในเขตพื้นที่ตำบลดินจี่
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ได้ออกพ่นสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ภายในตำบลดินจี่
วันที่ : 31 กรกฎาคม 62   View : 149