นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ออนไลน์ : 8

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
View : 90