แผนที่การเดินทาง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: แผนที่การเดินทางที่อยู่ : 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
107 หมู่ 7 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180


โทรศัพท์ 043-840506 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 043-840507 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 043-840508 (กองช่าง)

เว็ปไซต์ : www.dinchi.go.th
อีเมล์ : dinchi123456@gmail.com
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 415