ช่องทางร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคค อบต.ดินจี่


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ช่องทางร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคค อบต.ดินจี่

ท่านสามารถร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต.ดินจี่ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
(ในวันและเวลาราชการ)

2.ผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน ของ อบต.ดินจี่
(ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบต.ดินจี่)

3.ผ่านหมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-840506 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 043-840507 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 043-840508 (กองช่าง)

4.ผ่านทางเว็บไซด์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์)

เว็ปไซต์ : www.dinchi.go.th

5.ผ่านทางอีเมลล์

อีเมล์ : dinchi123456@gmail.com

6.ผ่านทาง Facebook

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ : 3 มกราคม 62   View : 253