อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

วิวรอบท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อย

วิวโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม ตำบลดินจี่ ประมวลภาพรอบๆแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ... วันที่ 12 ก.ค. 59 (ดูู 10)

วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพดิต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพดิต ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์   ประมวลภาพกิจกรรมอบมวัยใส ห่างไกลยาเสพดิต ... วันที่ 12 ก.ค. 59 (ดูู 7)

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมรับเสด็จ... วันที่ 6 ก.ค. 59 (ดูู 7)

นายกร่วมทำบุญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯณ วัดพุทโธโสภารักษ์ บ้านโพนแพง

นายกร่วมทำบุญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯณ วัดพุทโธโสภารักษ์ บ้านโพนแพง ร่วมทำบุญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 3 กรกฏาคม 2559 ณ  สำนักปฏิบัติธรรมพุทโธโสภารักษ์ บ้านโพนแพง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ร่วมกับผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม..... วันที่ 4 ก.ค. 59 (ดูู 6)