อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

งานวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 65)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ นครอิฐเกมส์ 28-29 ธค.2562 ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ณ สนามกีฬา อบต.ดินจี่ จัดโดยอบต.ดินจี่

... วันที่ 2 ม.ค. 63 (ดูู 117)

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562เสนอต่อสภาท้องถิ่น วันที่ 27-ธค.-2562

... วันที่ 27 ธ.ค. 62 (ดูู 30)

ประชุมติดตามแผนปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562

... วันที่ 23 ธ.ค. 62 (ดูู 27)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 19 ธ.ค.2562

... วันที่ 19 ธ.ค. 62 (ดูู 63)

งานวันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 5 ธ.ค. 62 (ดูู 83)

ประชุมแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

... วันที่ 28 พ.ย. 62 (ดูู 27)

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด สองข้างทาง ถึงบริเวณ รอยต่อ ต.นาบอน (มอครูตาย) 21 พย. 2562

... วันที่ 21 พ.ย. 62 (ดูู 87)

ประเพณีงานวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ฝายกกโก ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 103)

ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เนื่องในวันลอยกระทง ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 11 พย.2562 ของตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 6 พ.ย. 62 (ดูู 58)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 วันที่30 ตุลาคม 2562

... วันที่ 30 ต.ค. 62 (ดูู 104)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านท่านาเลา หมู่ที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

... วันที่ 29 ต.ค. 62 (ดูู 94)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ทีุ่6 บ้านห้วยสมอทบ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

... วันที่ 28 ต.ค. 62 (ดูู 92)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2562

... วันที่ 26 ต.ค. 62 (ดูู 80)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่1 บ้านดินจี่ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

... วันที่ 24 ต.ค. 62 (ดูู 73)

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกฬสินธุ์

... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 78)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 7 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

... วันที่ 22 ต.ค. 62 (ดูู 84)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโคกสนาม หมู่ที่3 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

... วันที่ 21 ต.ค. 62 (ดูู 135)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 5 วันที่17 ตุลาคม 2562

... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 87)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง หมู่ที่8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา วันที่ 18 ตุลาคม 2562

... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 47)