อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโพนแพง หมู่ที่10 วันที่16 ตุลาคม 2562

... วันที่ 17 ต.ค. 62 (ดูู 112)

ประชาคม โครงการธนาคารขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง บ้านโพนแพง หมู่ที่4 วันที่15 ตุลาคม 2562

... วันที่ 15 ต.ค. 62 (ดูู 70)

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ในหลวง รัชกาล ที่9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

... วันที่ 13 ต.ค. 62 (ดูู 87)

แห่ปราสาทผึ้ง วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยบ้านดินจี่ หมู่ที่1

... วันที่ 12 ต.ค. 62 (ดูู 105)

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ของหน่วยกู้ชีพ อบต.ดินจี่

... วันที่ 11 ต.ค. 62 (ดูู 45)

รถน้ำอะเนกประสงค์ ( รถดับเพลิง ) นำน้าไปใส่นาข้าว ที่แห้งแล้งครับ ปี พ.ศ.2562

... วันที่ 11 ต.ค. 62 (ดูู 38)

ตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำบาดาล

... วันที่ 9 ต.ค. 62 (ดูู 47)

ประชุมประจำเดือน วันที่ 8 ตุลาคม 2562

... วันที่ 8 ต.ค. 62 (ดูู 34)

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเล็กตำบลดินจี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ วันที่ ๒๗-กันยายน-๒๕๖๒

... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 42)

ปรับปรุง สนามเด็ก ศพด.ตำบลดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 23-กย.-2562

... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 46)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าตำบลดินจี่ ดายหญ้าทำความสะอาด - ทาสี ใส่เสื้อ ไดโนเสาร์ (มอครูตาย) 20 กันยายน 2562

... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 136)

ปล่อยกุ้งแม่น้ำ (ก้ามกราม) ที่ฝาย กกโก 18-กย.-2562

... วันที่ 18 ก.ย. 62 (ดูู 57)

ถังขยะมาส่ง 200 ถัง วันที่ 13 – กย.-2562

... วันที่ 13 ก.ย. 62 (ดูู 34)

งานบุญข้าวสาก ตำบลดินจี่ วันที่ 13 กย.2562

... วันที่ 13 ก.ย. 62 (ดูู 92)

ประชุมโครงการธนาคารขยะ ( การคัดแยกขยะต้นทาง ) วันที่ 6 กันยายน 2562

... วันที่ 6 ก.ย. 62 (ดูู 75)

ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายกกโก วันที่ 30 สิงหาคม 2562

... วันที่ 30 ส.ค. 62 (ดูู 88)

ทำความสะอาดวัดโพธิ์ชัย บ้านดินจี่ หมู่1-28-สค.-2562

... วันที่ 28 ส.ค. 62 (ดูู 77)

ประชุมสภาร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

... วันที่ 28 ส.ค. 62 (ดูู 47)

ประชุมสภาฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 14 สิงหาคม 2562

... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 109)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 14 สิงหาคม 2562

... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 96)