อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

ประชุมเชิงปฎิบัติการสำรวจและจัดำบัญชายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

... วันที่ 6 ส.ค. 62 (ดูู 46)

ออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

... วันที่ 6 ส.ค. 62 (ดูู 176)

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ได้ออกพ่นสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ภายในเขตพื้นที่ตำบลดินจี่

... วันที่ 31 ก.ค. 62 (ดูู 106)

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 10 ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 117)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4

... วันที่ 19 ก.ค. 62 (ดูู 125)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านดินจี่ หมู่ที่2

... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 125)

ถนนสายบุญ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านโพนแพง หมู่ที่10 วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562

... วันที่ 10 ก.ค. 62 (ดูู 148)

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้จัดทำอาหาร ไปบริการ ให้กับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป และ ผู้ที่มาร่วมในงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พ.อ.ส.ว. ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

... วันที่ 4 ก.ค. 62 (ดูู 53)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้า และ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

... วันที่ 28 มิ.ย. 62 (ดูู 127)

อบต.ดินจี่ ร่วมกับผู้นำชุมชน และสถาบันการศึกษา รร.บ้านดินจี่ ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖/มิย./๒๕๖๒

... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 42)

ปล่อยปลาและกุ้งก้ามกราม

วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์และองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำและกุ้งก้ามกราม) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำให้แหล่งน้ำ ขึ้น ณ อ่าง..... วันที่ 19 เม.ย. 62 (ดูู 275)

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 งานพัฒนาชุมชน อบต.ดินจี่ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ โดย นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ประธานในพิธี นายสังข์ สาระโป ประธานสภาฯ ผู้กล่าวรายงาน ฝ่ายบริหารฯ สมาชิกสภาฯ น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ อบต.ดินจี..... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 366)

จิตอาสาพัฒนาลำห้วยสมอทบ

วันที่ 10 เมษายน 2562 จิตอาสาตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดลำห้วยสมอทบ หมู่ที่ 2 ข้างโรงเรียนบ้านดินจี่ เก็บเศษขยะ ติดกิ่งไม้เพื่อเปิดเส้นทางน้ำและเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันบรมราชาภิเษก ซึงประกอบไปด้วย ฝ่ายปกครองจากอำเภอคำม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.คำม่วง ผู้นำชุมชน..... วันที่ 10 เม.ย. 62 (ดูู 183)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดินจี่

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อบต.ดินจี่จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ เป็นประธาน น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ นายสังข์ สาระโป ประสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.ดินจี่ น.ส.นิตยา ศรีชะตา หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดิน..... วันที่ 29 มี.ค. 62 (ดูู 172)

โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้คำเนินการตามโครงการห้องน้หท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562 เพื่อพัฒนาห้องน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย และมีการดูแลอยู่สม่ำเสมอ ... วันที่ 26 มี.ค. 62 (ดูู 92)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 8 - 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ โดยนายลำพัง ตากุด นายกฯ น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อ..... วันที่ 25 มี.ค. 62 (ดูู 78)

รวมพลจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโพนแพง

วันที่ 21มีนาคม2562 ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ประธานศูนอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใด้นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอำเภอคำม่วง เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการเก็บขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย จากกรณีไฟไหม้ที่พักอาศัยของราษฎร หมู่ที่ 10 บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอ..... วันที่ 21 มี.ค. 62 (ดูู 178)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 13 มีนาคม 2562 อำเภอคำม่วงได้จัดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านดินจี่ หมู่ 1 ตำบลดินี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้่ายของพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน..... วันที่ 13 มี.ค. 62 (ดูู 179)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด หมู่ 7

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.7 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตา..... วันที่ 7 มี.ค. 62 (ดูู 103)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.1 ม.2 ม.6 ม.9 และหมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย ม.11 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจ..... วันที่ 28 ก.พ. 62 (ดูู 182)