ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ"ประดับธงในดวงใจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ"ประดับธงในดวงใจ


ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"       ด้วยทางอำเภอคำม่วง ขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ภ.ป.ร.)...
และธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (ส.ก.) ตามสถานที่ของหน่วยงาน และอาคารบ้านเรือน ตามหนังสือ กส ๑๐๑๘/๓๐๐๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดินจี่ ประดับธงในดวงใจ จึงขอประชาสัมพันธ์มาขอความร่วมมือกันพี่น้องประชาชนตำบลดินจี่ ร่วมใจกันประดับธงชาติ ธง ส.ก. และธง ภ.ป.ร. หน้าบ้านหรืออาคาร ร้านค้า โดยพร้อมเพียงกัน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
งานบันทึกข้อมูล      
โพสโดย :   วันที่ : 9 กันยายน 58   View : 203
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :