เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
ประจำปี 2561 "ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ด้วยการเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนในตำบลดินจี่ ได้ตระหนักถึงการกำจัดขยะในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ถุงหิ้ว และกล่องโฟม โดยเริ่มเดินรณรงค์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หน้าที่ทำการ อบต.ดินจี่ ถึงทางเข้าบ้านดินจี่ หมู่ที่ 6โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 21 ธันวาคม 61   View : 237
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :