รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนดการรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ อบต.ดินจี่ โทร.043840507 
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 26 ธันวาคม 61   View : 189
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :