การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ปัจจุบันโครงการได้ขยายเวลาให้เงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิดจนถึงอายุครบ 3 ปี และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเดือนละ 600 บาท ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.043840507
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 26 ธันวาคม 61   View : 183
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :