ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดินจี่ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.043840506
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 25 มกราคม 62   View : 359
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :