ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 25 มกราคม 62   View : 138
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :