ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เปิดไฟล์
โพสโดย : ดินจี่   วันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 12
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :