ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่( หมายเหตุ ) ผู้รับเบี้ยความพิการให้ถ่ายสำเนาบัตรพิการ หน้า-หลัง แนบมาพร้อมกับบัญชีธนาคาร ธกส. สาขาอำเภอ คำม่วง มาด้วย 1 ชุด 
โพสโดย :   วันที่ : 18 กรกฎาคม 62   View : 388
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :