องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
ประจำปี 2563 "ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ด้วยการเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนในตำบลดินจี่ ได้ตระหนักถึงการกำจัดขยะในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ถุงหิ้ว และกล่องโฟม โดยเริ่มเดินรณรงค์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หน้าที่ทำการ อบต.ดินจี่ ถึงทางเข้าบ้านดินจี่ หมู่ที่ 6
                      

                      
วันที่ : 21 ธันวาคม 2561   View : 1334