องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 112

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 2 ก.ค. 2565 675
รายงานกาประชุมสภา 25 มกราคม 2564 2 มิ.ย. 2565 612
รายงานกาประชุมสภา 10 กันยายน 2564 2 มิ.ย. 2565 626
รายงานการประชุมสภา 18 พฤษภาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 560
รายงานการประชุมสภา 24 สิงหาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 602
รายงานการประชุมสภา 18 พฤษภาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 567
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 28 ธ.ค. 2563 770
รายงานการประชุมสภา 27 ธันวาคม 2562 3 ส.ค. 2563 532
รายงานการประชุมสภา 28 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 2563 507
ประชุมสภาฯ 14 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 2563 504
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ พ.ศ. 2563 3 ส.ค. 2563 472
ประชุมสภาฯ 14 มิถุนายน 2562 3 ส.ค. 2563 552
รายงานการประชุมสภา 27 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 2563 492
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ก.ค. 2563 319
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 30 ม.ค. 2563 287
แต่งต้งคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 22 ม.ค. 2563 305