ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 2 ก.ค. 2565 62
รายงานกาประชุมสภา 25 มกราคม 2564 2 มิ.ย. 2565 65
รายงานกาประชุมสภา 10 กันยายน 2564 2 มิ.ย. 2565 87
รายงานการประชุมสภา 18 พฤษภาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 63
รายงานการประชุมสภา 24 สิงหาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 102
รายงานการประชุมสภา 18 พฤษภาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 71
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 28 ธ.ค. 2563 243
รายงานการประชุมสภา 27 ธันวาคม 2562 3 ส.ค. 2563 362
รายงานการประชุมสภา 28 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 2563 323
ประชุมสภาฯ 14 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 2563 335
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ พ.ศ. 2563 3 ส.ค. 2563 295
ประชุมสภาฯ 14 มิถุนายน 2562 3 ส.ค. 2563 382
รายงานการประชุมสภา 27 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 2563 312
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ก.ค. 2563 165
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 30 ม.ค. 2563 133
แต่งต้งคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 22 ม.ค. 2563 162