องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน   6 มิ.ย. 2567 8
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 เม.ย. 2566 73
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 เม.ย. 2566 70
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   22 มี.ค. 2566 72
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน)   7 มิ.ย. 2565 112
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   22 เม.ย. 2565 138
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9 มี.ค. 2565 145
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน ตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   8 เม.ย. 2563 214
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   1 ต.ค. 2562 228