องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

“ โครงการปลอดใสไร้ควันบุหรี่ ”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567  (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)     “ โครงการปลอดใสไร้ควันบุหรี่ ” องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับ รพ.สต. และ  โรงเรียนบ้านดินจี่              นายบรรทม  ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เป็นประธานในพิธ..... วันที่ 27 มิ.ย. 2567 (ดูู 74)

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567  (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)     “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับ รพ.สต. และ  โรงเรียนบ้านดินจี่              นายบรรทม  ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เป็นประธานในพิธีเปิด..... วันที่ 26 มิ.ย. 2567 (ดูู 72)

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวตำบลดินจี่

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดินจี่ โรงเรียนบ้านโพนแพงและโรงเรียนักธุรกิจ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ... วันที่ 21 มิ.ย. 2567 (ดูู 23)

ประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายบรรทม ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ และ นายวิรัตน์ ราชชารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมต้อนรับ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 กำหนดประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเ..... วันที่ 21 มิ.ย. 2567 (ดูู 9)

การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" และตำบลเข้มแข็ง

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมคณะฯ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ บ้านโคกสนาม ม.3 ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาค..... วันที่ 19 มิ.ย. 2567 (ดูู 24)

กิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งมอบธง KHAMMAUNG RUN 2024

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.00 น.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลดินจี่ นำขบวนวิ่งจากสี่แยกร้านมั่งมีชาบู หมูกระทะ จิ้มจุ่ม ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลคำม่วงโดยมี นายประเวช วันชู..... วันที่ 30 พ.ค. 2567 (ดูู 22)

กิจกรรม เดิน-วิ่ง รับมอบธง KHAMMAUNG RUN 2024

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567... วันที่ 17 พ.ค. 2567 (ดูู 59)

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณี วันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2567 นายบรรทม ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณี วันสงกรานต์วิถึไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2567 ... วันที่ 13 เม.ย. 2567 (ดูู 96)

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 นายบรรทม ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสักการะศาลพระพรหมและศาลตายายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อความเป็นศิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขของชาวตำบลดินจี่ ประจำปี 2567

 วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 นายบรรทม ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสักการะศาลพระพรหมและศาลตายายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อความเป็นศิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขของชาวตำบลดินจี่ ประจำปี 2567 ... วันที่ 10 เม.ย. 2567 (ดูู 60)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าปี67

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าปี67... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 117)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2567 (ณ เทศบาล ต.โพน)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2567 (ณ เทศบาล ต.โพน) ... วันที่ 15 มี.ค. 2567 (ดูู 55)

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นายอำเภอคำม่วง ร่วมให้กำลังใจการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัด กาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นายอำเภอคำม่วง ร่วมให้กำลังใจการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัด กาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 83)

โครงการถนนสายบุญ (สวมผ้าไทย เข้าวัด ตักบาตร)       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นาอำเภอคำม่วง เป็นประธาน

โครงการถนนสายบุญ (สวมผ้าไทย เข้าวัด ตักบาตร)        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นาอำเภอคำม่วง เป็นประธาน... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 71)

      โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง      

        โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง       ... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 45)

นายอำเภอคำม่วง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นคว้า “ไดโนเสาร์ภูน้อย” ซึ่งได้ค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 13 ของไทย “มินิโมเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซีส” อายุ 150 ล้านปี

นายอำเภอคำม่วง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นคว้า “ไดโนเสาร์ภูน้อย” ซึ่งได้ค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 13 ของไทย “มินิโมเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซีส” อายุ 150 ล้านปี... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 45)

ประชุมพิจราณาอนุมัติแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567

ประชุมพิจราณาอนุมัติแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ แจ้งให้สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข กลุ่ม/องค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ นำส่ง..... วันที่ 1 ก.พ. 2567 (ดูู 161)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ... วันที่ 29 ม.ค. 2567 (ดูู 109)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อยดินจี่ ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ภูน้อยดินจี่ พ.ศ. 2567 วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ภูน้อยดินจี่ พ.ศ. 2567 ... วันที่ 22 ม.ค. 2567 (ดูู 115)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2567 ... วันที่ 21 ม.ค. 2567 (ดูู 51)

วันเด็กแห่งชาติ ปี67

วันเด็กแห่งชาติ ปี67 ... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 128)