องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นายอำเภอคำม่วง ร่วมให้กำลังใจการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัด กาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นายอำเภอคำม่วง ร่วมให้กำลังใจการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัด กาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 3)

โครงการถนนสายบุญ (สวมผ้าไทย เข้าวัด ตักบาตร)       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นาอำเภอคำม่วง เป็นประธาน

โครงการถนนสายบุญ (สวมผ้าไทย เข้าวัด ตักบาตร)        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นาอำเภอคำม่วง เป็นประธาน... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 1)

      โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง      

        โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง       ... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 2)

นายอำเภอคำม่วง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นคว้า “ไดโนเสาร์ภูน้อย” ซึ่งได้ค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 13 ของไทย “มินิโมเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซีส” อายุ 150 ล้านปี

นายอำเภอคำม่วง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นคว้า “ไดโนเสาร์ภูน้อย” ซึ่งได้ค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 13 ของไทย “มินิโมเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซีส” อายุ 150 ล้านปี... วันที่ 16 ก.พ. 2567 (ดูู 2)

ประชุมพิจราณาอนุมัติแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567

ประชุมพิจราณาอนุมัติแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ แจ้งให้สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข กลุ่ม/องค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ นำส่ง..... วันที่ 1 ก.พ. 2567 (ดูู 64)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ... วันที่ 29 ม.ค. 2567 (ดูู 65)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อยดินจี่ ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ภูน้อยดินจี่ พ.ศ. 2567 วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ภูน้อยดินจี่ พ.ศ. 2567 ... วันที่ 22 ม.ค. 2567 (ดูู 37)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2567 ... วันที่ 21 ม.ค. 2567 (ดูู 11)

วันเด็กแห่งชาติ ปี67

วันเด็กแห่งชาติ ปี67 ... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 44)

ทำบุญตักบาตร ม.2 ศิล 5

ทำบุญตักบาตร ม.2 ศิล 5 ... วันที่ 10 ม.ค. 2567 (ดูู 31)

นายอำเภอ.นายกฯและคณะผูบริหาร ร่วมกันแจกขนมที่ศูนย์เด็กเล็ก

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่                วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายยศพงษ์ ทรงศิลป์ นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ราชชารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลงพื..... วันที่ 10 ม.ค. 2567 (ดูู 27)

ตอนรับนายพิชิต สมบัติมาก กรมอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยม แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และมอบนโยบายการขับเคลื่อน การอนุรักษ์ การส่งเสริม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ต้อนรับนายพิชิต สมบัติมาก กรมอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยม แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และมอบนโยบายการขับเคลื่อน การอนุรักษ์ การส่งเสริม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ... วันที่ 9 ม.ค. 2567 (ดูู 21)

การเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกละบบ

การเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกละบบ ... วันที่ 18 ธ.ค. 2566 (ดูู 24)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2566 ... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 34)

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566 ... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 56)

ต้อนรับเด็กๆที่มาทัศนศึกษาที่ภูน้อย(โรงเรียนอนุกูลนารี)

ต้อนรับเด็กๆที่มาทัศนศึกษาที่ภูน้อย(โรงเรียนอนุกูลนารี) ... วันที่ 10 พ.ย. 2566 (ดูู 64)

ถนนสายบุญ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 18/สิงหาคม/2566

ถนนสายบุญ ณ วัดสว่างอารมณ์  ต.ดินจี่  อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์  18/สิงหาคม/2566... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 159)

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 - สิงหาคม -2566 ณ ห้องประชุม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  12 - สิงหาคม -2566   ณ ห้องประชุม อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์  ... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 122)

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จิตอาสา อำเภอ จังหวัด ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ณ ห้วยเสือเต้น บ้านโคกสนาม ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จิตอาสา  อำเภอ   จังหวัด ร่วมใจกันปลูกต้นไม้  ณ ห้วยเสือเต้น  บ้านโคกสนาม ต.ดินจี่  อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์  11/สิงหาคม/2566... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 365)

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมฟอสซิล ภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 8/สิงหาคม/2566

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมฟอสซิล ภูน้อย ต.ดินจี่   อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์ 8/สิงหาคม/2566... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 325)