องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 67   18 ก.ย. 2566 108
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี66   28 ก.พ. 2566 90
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   22 ก.พ. 2566 76