องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายมนัส ดีปาวี
สมาชิกสภาฯ ม.1
เบอร์โทร : 0980674558


นายลำพันธุ์ เบ็ญกุล
สมาชิกสภาฯ ม.2
เบอร์โทร : 0693498340


นายธนกฤต สาระโป
สมาชิกสภาฯ ม.3
เบอร์โทร : 0938131249


นายสายตา ปูนาศรี
สมาชิกสภาฯ ม.4
เบอร์โทร : 0936685648


นายจตุพงษ์ ศรีวงศ์ออน
สมาชิกสภาฯ ม.5
เบอร์โทร : 0985784960


นายสุปัน ศรีมหาชัย
สมาชิกสภาฯ ม.6
เบอร์โทร : 0640377685


นายล้อม เอียการนา
สมาชิกสภาฯ ม.7
เบอร์โทร : 0979861681


นายสบายสินธุ์ โอภากาส
สมาชิกสภาฯ ม.8
เบอร์โทร : 0656618756


นายสวัสดิ์ สาระโป
สมาชิกสภาฯ ม.9
เบอร์โทร : 0888676395


นางไพลิน จำปาลา
สมาชิกสภาฯ ม.10
เบอร์โทร : 0828578839


นายทานินท์ บุตรแก้ว
สมาชิกสภาฯ ม.11
เบอร์โทร : 0820687674