องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายธนกฤต สาระโป
ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0938131249


นายทานินท์ บุตรแก้ว
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0820687674


นางไพลิน จำปาลา
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 0828578839


นายมนัส ดีปาวี
สมาชิกสภาฯ ม.1
เบอร์โทร : 0980674558


นายลำพันธุ์ เบ็ญกุล
สมาชิกสภาฯ ม.2
เบอร์โทร : 0693498340


นายสายตา ปูนาศรี
สมาชิกสภาฯ ม.4
เบอร์โทร : 0936685648


นายจตุพงษ์ ศรีวงศ์ออน
สมาชิกสภาฯ ม.5
เบอร์โทร : 0985784960


นายสุปัน ศรีมหาชัย
สมาชิกสภาฯ ม.6
เบอร์โทร : 0640377685


นายสบายสินธุ์ โอภากาส
สมาชิกสภาฯ ม.8
เบอร์โทร : 0656618756


นายล้อม เอียการนา
สมาชิกสภาฯ ม.7
เบอร์โทร : 0979861681


นายสวัสดิ์ สาระโป
สมาชิกสภาฯ ม.9
เบอร์โทร : 0888676395