องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์กู้ชีพ อบต.ดินจี่


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ศูนย์กู้ชีพ อบต.ดินจี่

ศูนย์กู้ชีพ อบต.ดินจี่


นายวิชัย ไวกล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0986873019


นายพรชัย นามหาไชย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0990101956