องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานจัดซื้อจัดจ้างปี66   30 เม.ย. 2567 20
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี   30 เม.ย. 2567 25
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ   30 เม.ย. 2567 27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี2565   3 เม.ย. 2566 92
รานงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564   25 เม.ย. 2565 195
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564   8 ก.ย. 2564 268
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ พศ.2562​   10 ต.ค. 2562 335
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 2561 378