กองช่าง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายเกรียงไกร บุสดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0982019037


นายยุทธศิลป์ เติมทานาม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทร : 0622694891


นายอำพัน บุญทานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0621153694


นายนิรัญ ศรีมหาไชย ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวิชนุ คาดีวี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า