องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายณรงค์ อุ่นผาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0981203190


นายยุทธศิลป์ เติมทานาม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทร : 0622694891


นายอำพัน บุญทานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0621153694


นายนิรัญ ศรีมหาไชย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0985872588


นายวิชณุ คาดีวี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0807087531